IMG_9506Odissi kommer ursprungligen från Orissa i östra Indien, med rötter enda tillbaka till 2:a århundradet f.Kr. Då Devadasis/Maharis (kvinnor som vigde sina liv åt templet och dess Gudom) dansade som en del av tempelkulten. För ungefär 60 år sedan fick den klassiska dansstilen en pånyttfödelse. Genom ett gediget arbete och forskning av gamla texter, tempel- och textilkonst konstruerade man dansen på nytt och det är i denna form vi känner den i dag. Odissi kan alltså sägas vara en syntes mellan det gamla och mystika och det moderna och intellektuella.

Odissi är den enda dansform från Indien som har en andra grundposition förutom den centrerade hållningen Chouka. Denna andra position kallas Tribhangi, vilket bokstavligen betyder tre kurvor och är inspirerad av tempelskulpturerna i Orissa. Chouka står för Tandava energin medan Tribhangi är lasya energins kurviga skulpturala position med kroppsvikt på en fot.

Tantrismen var en stark religiös riktning i denna region i Indien vilket också avspeglar sig i dansen genom föreningen mellan det manliga och kvinnliga. Tandava och Lasya. Shiva och Shakti.

Odissi originates from Orissa in eastern India, dating back to 2nd century BC. It was performed as a daily ritual by devadasi/Mahari, temple dancers who were considered to be wives of the deity. For a long period of time the dance was suppressed and got its revival during the 1950s. Through hard work and research of ancient texts, temple sculptures and textiles the dance style was recreated and it is in this form we know it today. Odissi can thus be said to be a synthesis between the ancient and mystical and the modern and intellectual.

Odissi is the only dance form from India that have a second basic position except the centered chouka. This second position is called Tribhangi, which literally means three bends and it is inspired by the temple sculptures of Orissa. Chouka represents the tandava energy while Tribhangi is the lasya energy, curvaceous sculptural position with body weight on one foot.

Tantrism was a strong religious orientation in this region of India which is also reflected in the dance by the union of the male and female, Tandava and Lasya.