• 2018

Utställning – Rosa Rummet

Grupputställning till förmån för bröstcancerfonden.

20-24 oktober, Konsthallen Stockholm. köpmanbrinken 2 Gamla stan

 

Utställning – India, Baby! 

1- 29: mars Tyréns, lilla badhusgatan 2, Göteborg

6-12 april. Konsthallen Stockholm. köpmanbrinken 2 Gamla stan